Understand spoken Dutch

Dutch-English Dictionary - D

0 (1) 1 (7) 2 (2) A (339) B (547) C (79) D (1351) E (460) F (93) G (400) H (798) I (287) J (91) K (357) L (201) M (306) N (176) O (368) P (258) Q (1) R (172) S (486) T (317) U (73) V (567) W (360) Y (1) Z (302)
Dutch Recording English Learn

d.m.v.

by means of; through

daag (from uitdagen)

challenge (1st person singular)

daalt

drops (3rd person singular)

daar

there (place)

daar heeft niemand baat bij

nobody benefits from that

daar loopt hij altijd over te pochen

he is always boasting about that

Daar moest de prinses nu de hele nacht op liggen.

The princess now had to lie there all night.

Daar werd er op de stadspoort geklopt, en de oude koning ging er heen, om haar open te doen.

There was a knock at the city gate, and the old king went to open it.

daarbij

thereby

Daarbij kreeg zij zelden bezoek, want de andere eenden zwommen liever in de gracht rond, dan dat zij eens uit het water kwamen om met haar te praten.

She rarely got visitors, because the other ducks preferred to swim in the canal, than to come out of the water to talk to her.

daarbinnen

inside

Daarbinnen was een verschrikkelijk rumoer; want daar waren twee families, die elkaar het bezit van een palingkop betwistten, en eindelijk kreeg de kat die toch.

Inside there was a terrible noise; because there were two families disputing each other’s possession of an eel head, and finally the cat still got it.

daardoor

thereby (2)

daarna

afterwards

daarna nemen we de trein naar Londen

then we take the train to London

daarnet

just now

daarom

that’s why

daarop

then (2)

daarop nam zij twintig matrassen en legde deze op de erwt

then she took twenty mattresses and laid them on the pea

daarvan

thereof

dacht

thought

dacht de oude koningin

thought the old queen

dag

day

Dag, mevrouw, weet u soms wanneer de bus komt?

Hello, madam, do you know when the bus is coming?

dagelijks

daily

dagelijkse

daily (long form)

dagen

days

dagen

to challenge (part 2)

dageraad

dawn

dagschotel

dish of the day

dagvaarding

summons

dak

roof

daklozen

homeless people

dame

lady

dames

ladies

damp

vapor