Understand spoken Dutch

Dutch-English Dictionary - M

0 (1) 1 (7) 2 (2) A (339) B (547) C (79) D (1351) E (460) F (93) G (400) H (798) I (287) J (91) K (357) L (201) M (306) N (176) O (368) P (258) Q (1) R (172) S (486) T (317) U (73) V (567) W (360) Y (1) Z (302)
Dutch Recording English Learn

M

M (letter)

maag

stomach (organ)

maagdarm

stomach bowel

maagdarmstelsel

gastrointestinal tract

maaiende

flailing

maait

mows

maak

make

maakt

matter (part 1)

maakt

makes (3rd person singular)

maakt uit

matter

maakte

made (singular)

maal

times (quantity)

maaltijd

meal

maaltijden

meals

maan

moon

maand

month

maandag

Monday

Maandag wordt een wisselvallige en onstuimige dag met buien.

Monday will be a changeable and turbulent day with showers.

maanden

months

maar

but

Maar als je erop staat om het jezelf gemakkelijk te maken, zal het leven heel moeilijk voor je zijn.

But if you insist upon being easy on yourself, life is going to be very hard on you.

maar blijkbaar leefden ze verkeerd

but apparently they lived wrongly

maar dat kan ons niet schelen

but we don’t care

maar de Hollanders schiepen Holland

but the Dutch created Holland

Maar de krant benadrukt dat het niet zal volstaan om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen.

But the newspaper stressed that it will not be sufficient to meet the stated climate goals.

Maar het arme eendje, dat het laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uitzag, werd gebeten, gestoten en voor de gek gehouden, en dat zowel door de eenden als door de kippen.

But the poor duckling that had hatched last and looked so ugly was bitten, bumped and fooled by both the ducks and the chickens.

maar het is waar ik geboren ben

but it is where I was born

maar het maakt me wat melancholiek

but it makes me rather melancholic

Maar hun plannetje mislukte faliekant.

But their plan failed utterly.

maar liefst

no less

Maar liefst één op de drie Belgische verenigingen kampt momenteel met financiële problemen.

As many as one in three Belgian clubs is currently facing financial problems.

Maar lieve hemel!

But good heavens!

maar weinig ethische vormen van beleggen

but few ethical forms of investment

maar ze zei niets

but she said nothing

Maar ze zei niets, ging naar de slaapkamer, lichtte alle bedden op en legde een erwt op de onderlagen van het ledekant neer; daarop nam zij twintig matrassen en legde deze op de erwt, en toen nog twintig donzen bedden op de matrassen.

But she said nothing, went to the bedroom, lifted up all the bedding up, and laid down a pea on the bed base; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty more feather-down quilts on the mattresses.

maart

March