Understand spoken Dutch

"Inside there was a terrible noise; because there were two families disputing each other’s possession of an eel head, and finally the cat still got it." in Dutch

Daarbinnen was een verschrikkelijk rumoer; want daar waren twee families, die elkaar het bezit van een palingkop betwistten, en eindelijk kreeg de kat die toch.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Inside there was a terrible noise; because there were two families disputing each other’s possession of an eel head, and finally the cat still got it.” is Daarbinnen was een verschrikkelijk rumoer; want daar waren twee families, die elkaar het bezit van een palingkop betwistten, en eindelijk kreeg de kat die toch.. The Dutch, Daarbinnen was een verschrikkelijk rumoer; want daar waren twee families, die elkaar het bezit van een palingkop betwistten, en eindelijk kreeg de kat die toch., can be broken down into 25 parts:"inside" (daarbinnen), "was" (was), "a; an" (een), "terrible" (verschrikkelijk), "noise" (rumoer), "because" (want), "there (place)" (daar), "were" (waren), "two (2)" (twee), "families" (families), "those" (die), "each other" (elkaar), "the (neutral)" (het), "possession" (bezit), "of" (van), "a; an" (een), "eel head" (palingkop), "to dispute" (betwistten), "and" (en), "finally" (eindelijk), "got" (kreeg), "the" (de), "cat" (kat), "that" (die) and "still" (toch).

Examples of "Inside there was a terrible noise; because there were two families disputing each other’s possession of an eel head, and finally the cat still got it." in use

There is 1 example of the Dutch word for "Inside there was a terrible noise; because there were two families disputing each other’s possession of an eel head, and finally the cat still got it." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements