Understand spoken Dutch

Dutch-English Dictionary - I

- (1) . (1) 1 (8) 2 (2) A (268) B (405) C (64) D (976) E (363) F (68) G (291) H (596) I (215) J (69) K (274) L (149) M (230) N (128) O (285) P (187) R (130) S (365) T (240) U (56) V (441) W (266) Y (1) Z (225) « (1) (1) (3)
Dutch Recording English Learn

Icahn

Icahn (surname)

Icahn stopt gevecht om Dell

Icahn stops fight for Dell

idee

idea

identificeren

to identify

identificeren van ontwikkelings-knelpunten en het oplossen daarvan

identify development bottlenecks and resolve them

ieder

every (2)

ieder land

every country

iedere

every (long form)

iedereen

everybody; everyone

iedereen was humeurig en kortaangebonden

everyone was moody and short-tempered

ieders

everyone’s

iemand

someone

iemand in de tang nemen

to have someone where you want him; to have someone by the short and curlies

Ierse

Irish

iets

something

iets onder de knie hebben

to have something mastered

ijsbeerde

paced

ik

I

Ik begrijp het niet.

I don’t understand.

ik ben

I am

Ik ben 25.

I’m 25.

Ik ben benieuwd.

I’m curious.

Ik ben dokter.

I am a doctor.

Ik ben er nooit geweest.

I have never been there.

Ik ben erg teleurgesteld in u.

I am very disappointed in you.

Ik ben gewoon zeer moe en loom de laatste tijd.

I’m just very tired and sleepy lately.

Ik ben het vergeten.

I forgot.

Ik ben misselijk.

I’m sick.

Ik ben op zoek naar een nieuwe job.

I am looking for a new job.

Ik ben serieus ontgoocheld.

I am seriously disappointed.

Ik ben terug thuis.

I am back home.

Ik daag alle verantwoordelijken uit, ...

I challenge all those responsible,...

Ik denk dat thuisonderwijs een redelijk educatieve keuze is.

I think home education is a reasonable educational choice.

Ik denk het.

I think so.

ik denk niet dat het toeval was

I don’t think it was a coincidence

Ik ga even naar het toilet.

I’m just going to the toilet.