Understand spoken Dutch

"So now the little girl was walking barefoot, her feet were now red and blue from the cold." in Dutch

Daar liep nu het kleine meisje op blote voeten, die rood en blauw van de kou waren.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “So now the little girl was walking barefoot, her feet were now red and blue from the cold.” is Daar liep nu het kleine meisje op blote voeten, die rood en blauw van de kou waren.. The Dutch, Daar liep nu het kleine meisje op blote voeten, die rood en blauw van de kou waren., can be broken down into 17 parts:"there (place)" (daar), "ran" (liep), "now" (nu), "the (neutral)" (het), "small (long form)" (kleine), "girl" (meisje), "on" (op), "bare" (blote), "feet" (voeten), "that" (die), "red" (rood), "and" (en), "blue" (blauw), "from" (van), "the" (de), "cold" (kou) and "were" (waren).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses