Understand spoken Dutch

English-Dutch Dictionary - I

0 (2) 1 (81) 2 (25) 3 (24) 4 (26) 5 (22) 6 (22) 7 (22) 8 (21) 9 (20) A (752) B (434) C (647) D (447) E (253) F (355) G (219) H (432) I (650) J (63) K (42) L (265) M (347) N (184) O (192) P (465) Q (23) R (278) S (916) T (4135) U (76) V (88) W (509) Y (198) Z (8)
English Dutch Recording Learn
I

ik

I am

ik ben

I am a British citizen.

Ik ben een Brits staatsburger.

I am a Canadian citizen.

Ik ben een Canadees staatsburger.

I am a doctor.

Ik ben dokter.

I am allergic to pollen.

Ik ben allergisch voor stuifmeel.

I am an American citizen.

Ik ben een Amerikaans staatsburger.

I am an Australian citizen.

Ik ben een Australisch staatsburger.

I am back home.

Ik ben terug thuis.

I am cold.

Ik heb het koud.

I am diabetic.

Ik heb diabetes.

I am divorced.

Ik ben gescheiden.

I am having an allergic reaction.

Ik heb een allergische reactie.

I am hungry.

Ik heb honger.

I am looking for

ik zoek

I am looking for a new job.

Ik ben op zoek naar een nieuwe job.

I am pregnant.

Ik ben zwanger.

I am scared.

Ik ben bang.

I am seriously disappointed.

Ik ben serieus ontgoocheld.

I am sharing with you

ik deel met je

I am thirsty.

Ik heb dorst.

I am very disappointed in you.

Ik ben erg teleurgesteld in u.

I asked her

ik vroeg haar

I bet

ik wed

I bet he’s bragging right now

ik wed dat hij op dit moment zit op te scheppen

I bought a computer.

Ik kocht een computer.

I bought a new mobile phone.

Ik heb een nieuwe mobiele telefoon gekocht.

I bought this book three days ago.

Ik kocht dit boek drie dagen geleden.

I bring

ik breng

I brush

ik poets

I can solve that problem in an instant.

Ik kan dat probleem in een handomdraai verhelpen.

I can’t afford it.

Dat kan ik niet betalen

I can’t drink wine anymore.

Ik kan geen wijn meer drinken.

I can’t get my headphones off my head.

Ik krijg mijn koptelefoon niet van mijn hoofd.

I can’t hear you.

Ik kan je niet horen.

I can’t speak Dutch.

Ik spreek geen Nederlands.