Understand spoken Dutch

English-Dutch Dictionary - A

0 (2) 1 (81) 2 (25) 3 (24) 4 (26) 5 (22) 6 (22) 7 (22) 8 (21) 9 (20) A (808) B (459) C (685) D (462) E (271) F (381) G (234) H (497) I (763) J (65) K (49) L (280) M (370) N (202) O (201) P (499) Q (24) R (290) S (978) T (4359) U (79) V (89) W (545) Y (214) Z (8)
English Dutch Recording Learn
a bad decision

een nefaste beslissing

a bad idea

een slecht idee

a balance

een evenwicht

a bank

een bank

a beach of stones and pebbles

een strand van stenen en kiezels

A beard does not make a philosopher.

Een baard maakt je nog geen filosoof.

a beech

een beuk

a big banner

een groot spandoek

a big, ugly doll

een grote, oerlelijke pop

a bit

een beetje

a bit too obvious

een beetje erg doorzichtig

a black coat

een zwarte vacht

a black robe

een zwart gewaad

a blazing fire

een laaiend vuur

a blessing

een zegen

a boiled egg

een gekookt ei

A bomb shelter is a basement to protect the population from air raid and other types of danger.

Een schuilkelder is een kelder om de bevolking te beschermen tegen een luchtaanval en andere soorten van gevaar.

a boulder

een kei

a branch that was as thick as a python

een tak die zo dik was als een python

a bright winter sun was shining

er scheen een helder, winters zonnetje

a brightly lit, high vaulted room

een felverlichte, hoge, gewelfde ruimte

a brilliant theory

een briljante theorie

a broom cupboard

een bezemkast

a bunch of grapes

een tros druiven

a bus

een bus

a bush on the edge of the clearing was shaking

een struik aan de rand van de open plek trilde

a butcher’s shop J. van der Ven

een slagerij J. van der Ven

a calibrated scanner

een geijkte scanner

a calling

een roeping

a cart that rattles on the cobblestones

een kar die ratelt op de keien

a cartoon

een cartoon

a certain

zekere

a chicken

een kip

A chirp was heard, and all the animals of the eggs came alive and stuck their heads out of the egg shells.

Een gepiep deed zich horen, en al de dooren van de eieren waren levend geworden en staken de kopjes uit de schalen.

a chubby woman

een mollige vrouw

a close relationship

een hechte relatie