Understand spoken Dutch

English-Dutch Dictionary - Y

0 (2) 1 (81) 2 (24) 3 (25) 4 (26) 5 (22) 6 (22) 7 (22) 8 (21) 9 (20) A (651) B (366) C (536) D (358) E (214) F (312) G (191) H (350) I (452) J (52) K (37) L (219) M (276) N (147) O (159) P (388) Q (22) R (236) S (754) T (2518) U (64) V (69) W (376) Y (86) Z (6)
English Dutch Recording Learn
yard

hof

yard (2)

erf

yawning

geeuwend

yawning and stretching

geeuwend en rekkend

year

jaar

year after year

jaar na jaar

year-old

jarige

yearly

jaarlijkse

years

jaren

yeast

zuurdeeg

yellow

geel

yellow (long form)

gele

yellow vests

gele hesjes

yes

ja

Yes sir, which bus do you mean?

Ja meneer, welke bus bedoelt u?

Yes, do that! Added the chicken to this

“Ja, doe dat maar!” Liet de kip hierop volgen.

Yes, fairs have been allowed to take place again since 1 July.

Ja, kermissen mogen sinds 1 juli weer plaatsvinden.

Yes, I speak English.

Ja, ik spreek Engels.

Yes, I understand you.

Ja, ik versta je.

Yes, it was really wonderful out there on the land!

Ja, het was werkelijk heerlijk daar buiten op het land!

Yes, that is a turkey egg!

Ja, dat is een kalkoenenei!

yesterday

gisteren

Yesterday there was a Flemish education decree that includes no less than 4,488 pages.

Gisteren kwam daar een besluit van het Vlaams onderwijs bij dat niet minder dan 4.488 pagina’s omvat.

Yesterday we cleaned the living room thoroughly.

Gisteren hebben wij de woonkamer grondig gepoetst.

yogurt

yoghurt

you (formal)

u

you (indirect object)

jou

you (plural)

jullie

you (singular)

je

you (singular, emphatic)

jij

you act

je fungeert

you are

jij bent

you are (plural)

jullie zijn

You are also required to submit your child’s school attendance four times a year.

Je bent ook verplicht de schoolaanwezigheid van je kind vier keer per jaar in te dienen.

You are definitely out of your mind.

Je bent zeker niet goed bij je verstand.

You are famous.

Jij bent beroemd.