Understand spoken Dutch

"The Princess and the Pea" in Dutch

De prinses op de erwt

Unstarted

Literal Breakdown

Recording English Dutch Learn
Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but it had to be a real princess.

Er was eens een prins, die met een prinses wilde trouwen; maar het moest een echte prinses zijn.

Now he traveled all over the world to find such a one, but all he saw lacked something.

Nu reisde hij de hele wereld rond, om zo één te vinden, maar aan allen, die hij zag, ontbrak wat.

There were enough princesses; but he could not find out if they were real princesses.

Prinsessen waren er genoeg; maar of het echte prinsessen waren, kon hij niet te weten komen.

There was always something that was a bit not quite right.

Altijd was er iets, dat niet geheel in de haak was.

So he came home again and was sad, because he really wanted to have a real princess.

Zo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zo heel graag een echte prinses hebben.

One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!

Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!

There was a knock at the city gate, and the old king went to open it.

Daar werd er op de stadspoort geklopt, en de oude koning ging er heen, om haar open te doen.

It was a princess who stood outside in front of the gate.

Het was een prinses, die buiten voor de poort stond.

But good heavens!

Maar lieve hemel!

What did she look like from the rain and the terrible weather!

Wat zag zij er van de regen en van het verschrikkelijke weer uit!

The water dripped from her hair and clothes; it went in at the toes of her shoes and went out again at the heels.

Het water droop haar uit het haar en de kleren; het liep er bij de neuzen van haar schoenen in en bij de hakken weer uit.

And yet she said she was a true princess.

En toch zei zij, dat ze een echte prinses was.

“Now, we’ll find out!” thought the old queen.

«Nu, dat zullen we wel eens te weten komen!» dacht de oude koningin.

But she said nothing, went to the bedroom, lifted up all the bedding up, and laid down a pea on the bed base; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty more feather-down quilts on the mattresses.

Maar ze zei niets, ging naar de slaapkamer, lichtte alle bedden op en legde een erwt op de onderlagen van het ledekant neer; daarop nam zij twintig matrassen en legde deze op de erwt, en toen nog twintig donzen bedden op de matrassen.

The princess now had to lie there all night.

Daar moest de prinses nu de hele nacht op liggen.

The next morning they asked her how she had slept.

De volgenden morgen vroeg men haar, hoe zij geslapen had.

“Terribly bad!” said the princess.

“Verschrikkelijk slecht!” zei de prinses.

I haven’t slept almost all night!

Ik heb bijna de hele nacht geen oog dichtgedaan!

Heaven knows what there was in the bed!

De hemel mag weten, wat er in het bed geweest is!

I have been lying on something hard, so that I look bruised all over my body!

Ik heb op iets hards gelegen, zodat ik er over mijn hele lijf bont en blauw uitzie!

It is terrible!

Het is verschrikkelijk!

Now they realized that she was a real princess, because she had felt the pea through the twenty mattresses and twenty feather-down quilts.

Nu merkten zij, dat zij een echte prinses was, omdat zij door de twintig matrassen en de twintig donzen bedden heen de erwt gevoeld had.

No one else could be so sensitive than a true princess.

Zo fijngevoelig kon niemand anders zijn dan een echte prinses.

Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it.

Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.

See, that is true history!

Zie, dat is een ware geschiedenis!

Transcript

Er was eens een prins, die met een prinses wilde trouwen; maar het moest een echte prinses zijn. Nu reisde hij de heele wereld rond, om zoo eene te vinden, maar aan allen, die hij zag, ontbrak wat. Prinsessen waren er genoeg; maar of het echte prinsessen waren, kon hij niet te weten komen. Altijd was er iets, dat niet geheel in den haak was. Zoo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zoo heel graag een echte prinses hebben.

Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer! Daar werd er op de stadspoort geklopt, en de oude koning ging er heen, om haar open te doen.

Het was een prinses, die buiten voor de poort stond. Maar lieve hemel! Wat zag zij er van den regen en van het verschrikkelijke weer uit! Het water droop haar uit het haar en de kleeren; het liep er bij de neuzen van haar schoenen in en bij de hakken weer uit. En toch zeide zij, dat zij een echte prinses was.

«Nu, dat zullen we wel eens te weten komen!» dacht de oude koningin. Maar zij zeide niets, ging naar de slaapkamer, lichtte alle bedden op en legde een erwt op de onderlagen van het ledekant neer; daarop nam zij twintig matrassen en legde deze op de erwt, en toen nog twintig donzen bedden op de matrassen.

Daar moest de prinses nu den heelen nacht op liggen. Den volgenden morgen vroeg men haar, hoe zij geslapen had.

«Verschrikkelijk slecht!» zei de prinses. «Ik heb bijna den heelen nacht geen oog dichtgedaan! De hemel mag weten, wat er in het bed geweest is! Ik heb op iets hards gelegen, zoodat ik er over mijn heele lijf bont en blauw uitzie! Het is verschrikkelijk!»

Nu merkten zij, dat zij een echte prinses was, omdat zij door de twintig matrassen en de twintig donzen bedden heen de erwt gevoeld had. Zo fijngevoelig kon niemand anders zijn dan een echte prinses.

Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.

Zie, dat is een ware geschiedenis!

Summary

The Dutch translation for “The Princess and the Pea” is De prinses op de erwt. The Dutch, De prinses op de erwt, can be broken down into 25 parts:"Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but it had to be a real princess." (Er was eens een prins, die met een prinses wilde trouwen; maar het moest een echte prinses zijn.), "Now he traveled all over the world to find such a one, but all he saw lacked something." (Nu reisde hij de hele wereld rond, om zo één te vinden, maar aan allen, die hij zag, ontbrak wat.), "There were enough princesses; but he could not find out if they were real princesses." (Prinsessen waren er genoeg; maar of het echte prinsessen waren, kon hij niet te weten komen.), "There was always something that was a bit not quite right." (Altijd was er iets, dat niet geheel in de haak was.), "So he came home again and was sad, because he really wanted to have a real princess." (Zo kwam hij dan weer thuis en was treurig, want hij wilde toch zo heel graag een echte prinses hebben.), "One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!" (Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!), "There was a knock at the city gate, and the old king went to open it." (Daar werd er op de stadspoort geklopt, en de oude koning ging er heen, om haar open te doen.), "It was a princess who stood outside in front of the gate." (Het was een prinses, die buiten voor de poort stond.), "But good heavens!" (Maar lieve hemel!), "What did she look like from the rain and the terrible weather!" (Wat zag zij er van de regen en van het verschrikkelijke weer uit!), "The water dripped from her hair and clothes; it went in at the toes of her shoes and went out again at the heels." (Het water droop haar uit het haar en de kleren; het liep er bij de neuzen van haar schoenen in en bij de hakken weer uit.), "And yet she said she was a true princess." (En toch zei zij, dat ze een echte prinses was.), "“Now, we’ll find out!” thought the old queen." («Nu, dat zullen we wel eens te weten komen!» dacht de oude koningin.), "But she said nothing, went to the bedroom, lifted up all the bedding up, and laid down a pea on the bed base; then she took twenty mattresses and laid them on the pea, and then twenty more feather-down quilts on the mattresses." (Maar ze zei niets, ging naar de slaapkamer, lichtte alle bedden op en legde een erwt op de onderlagen van het ledekant neer; daarop nam zij twintig matrassen en legde deze op de erwt, en toen nog twintig donzen bedden op de matrassen.), "The princess now had to lie there all night." (Daar moest de prinses nu de hele nacht op liggen.), "The next morning they asked her how she had slept." (De volgenden morgen vroeg men haar, hoe zij geslapen had.), "“Terribly bad!” said the princess." (“Verschrikkelijk slecht!” zei de prinses.), "I haven’t slept almost all night!" (Ik heb bijna de hele nacht geen oog dichtgedaan!), "Heaven knows what there was in the bed!" (De hemel mag weten, wat er in het bed geweest is!), "I have been lying on something hard, so that I look bruised all over my body!" (Ik heb op iets hards gelegen, zodat ik er over mijn hele lijf bont en blauw uitzie!), "It is terrible!" (Het is verschrikkelijk!), "Now they realized that she was a real princess, because she had felt the pea through the twenty mattresses and twenty feather-down quilts." (Nu merkten zij, dat zij een echte prinses was, omdat zij door de twintig matrassen en de twintig donzen bedden heen de erwt gevoeld had.), "No one else could be so sensitive than a true princess." (Zo fijngevoelig kon niemand anders zijn dan een echte prinses.), "Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it." (Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.) and "See, that is true history!" (Zie, dat is een ware geschiedenis!).

Examples of "The Princess and the Pea" in use

There is 1 example of the Dutch word for "The Princess and the Pea" being used:

Practice Lesson

Lesson words
This lesson has no individual words.
Lesson phrases
etc.

View all lesson phrases

Acknowledgements