Understand spoken Dutch

"Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it." in Dutch

Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it.” is Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft.. The Dutch, Nu nam de prins haar tot vrouw; want nu wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de erwt kwam in het kabinet van zeldzaamheden, waarin zij nog te zien is, als niemand haar ten minste gestolen heeft., can be broken down into 38 parts:"now" (nu), "took" (nam), "the" (de), "prince" (prins), "her" (haar), "until; to" (tot), "woman" (vrouw), "because" (want), "now" (nu), "knew (singular)" (wist), "he" (hij), "that" (dat), "he" (hij), "a; an" (een), "real" (echte), "princess" (prinses), "owned" (bezat), "and" (en), "the" (de), "pea" (erwt), "came (past tense; singular)" (kwam), "in" (in), "the (neutral)" (het), "cabinet" (kabinet), "of" (van), "rarities" (zeldzaamheden), "in which" (waarin), "she" (zij), "still; yet" (nog), "to" (te), "to see" (zien), "is" (is), "when; if" (als), "nobody" (niemand), "her" (haar), "in any case" (ten minste), "stolen" (gestolen) and "has (3rd person singular)" (heeft).

Examples of "Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it." in use

There is 1 example of the Dutch word for "Now the prince took her to be his wife; because now he knew that he had a real princess, and the pea was placed in the cabinet of rarities, in which it can still be seen, if at least no one has stolen it." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses