Understand spoken Dutch

"One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!" in Dutch

Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!” is Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!. The Dutch, Op zekeren avond kwam er een geducht onweer opzetten; het lichtte en donderde, de regen viel bij stroomen neer, het was een verschrikkelijk weer!, can be broken down into 24 parts:"on" (op), "certain" (zekeren), "evening" (avond), "came (past tense; singular)" (kwam), "there" (er), "a; an" (een), "dreaded; feared" (geducht), "thunderstorm" (onweer), "to set up" (opzetten), "it" (het), "lit" (lichtte), "and" (en), "thundered" (donderde), "the" (de), "rain" (regen), "fell" (viel), "with (for place)" (bij), "streams" (stroomen), "to shoot down (1st part)" (neer), "it" (het), "was" (was), "a; an" (een), "terrible" (verschrikkelijk) and "weather" (weer).

Examples of "One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!" in use

There is 1 example of the Dutch word for "One evening a strong thunderstorm came; there was thunder and lighting, the rain was pouring down, it was terrible weather!" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements