Understand spoken Dutch

"my" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Learn
in my state

in mijn staat

It is not my profession.

Het is niet mijn vak.

That was my department.

Dat was mijn afdeling.

My name is Peter.

Mijn naam is Petrus.

I have lost my luggage.

Ik heb mijn bagage verloren.

I don’t want to be forced to turn on my webcam.

Ik wil niet gedwongen worden om mijn webcam aan te zetten.

I have been lying on something hard, so that I look bruised all over my body!

Ik heb op iets hards gelegen, zodat ik er over mijn hele lijf bont en blauw uitzie!

According to the on-board computer there is something wrong with my tyre pressure.

Volgens de boordcomputer is er iets mis met mijn bandenspanning.

“I have also been fooled like that and it caused me a lot of work with my young ones, because they were afraid of the water.”

“Ik ben ook eens zo beetgenomen en had toen heel wat werk met mijn jongen, want zij waren bang voor het water!”

In my state, Florida, families just have to send a letter of intention to the government and once a year the test results.

In mijn staat, Florida, moeten families alleen een brief van voornemen naar de overheid sturen en één keer per jaar de testuitslagen.

at ease

op mijn gemak

My name is Mary.

Mijn naam is Maria.

my ardent desire

mijn vurige verlangen

I tie my sweater around my waist.

Ik knoop mijn trui om mijn middel.

My heart is shaking with joy.

Mijn hart trilt van vreugde.

my sincere condolences

mijn oprechte medeleven

Please clean my room.

Kunt u mijn kamer schoonmaken.

I’m going to wash my hair today.

Ik ga vandaag mijn haar wassen.

my vocabulary is limited

mijn vocabulaire is beperkt

I know that I have to improve my Dutch.

Ik weet dat ik mijn Nederlands moet verbeteren.