Understand spoken Dutch

"Her little hands were almost completely frozen from cold (paragraph)" Practice Dutch lesson

Recording English Dutch Status
Her little hands were almost completely frozen from cold.

Haar handjes waren bijna geheel van de kou verstijfd.

Learn
Oh, how it shone, how it burnt!

O, wat glom, wat brandde dit!

Learn
Well!

Ach!

Learn
She took one out!

Zij haalde er een uit!

Learn
How the fire burned, and spread such a delightful warmth!

Wat brandde het vuur daarin, welk een heerlijke warmte gaf het van zich!

Learn
It shone towards the little girl, as if she was sitting at a large iron stove.

Het scheen het kleine meisje werkelijk toe, alsof zij bij een grote, ijzeren kachel zat.

Learn
A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers.

Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen.

Learn
It was a warm, bright flame, like a light, as she held her hands over it; it was a wonderful light!

Het was een warme, heldere vlam, als een lichtje, toen zij er haar handen bovenhield; het was een wonderbaar lichtje!

Learn
The little girl stretched out her feet to warm them as well; but - the light already went out, the stove disappeared and all that was left, was the remains of a half-burnt match in her hand.

De kleine meisje strekte haar voeten reeds uit, om ook deze te warmen; maar—daar ging het lichtje uit, de kachel verdween, zij hield slechts een klein stompje van het afgebrande lucifertje in de hand.

Learn
Her little hands were almost completely frozen from cold (paragraph)

Haar handjes waren bijna geheel van de kou verstijfd (paragraaf)

Learn