Understand spoken Dutch

"It shone towards the little girl, as if she was sitting at a large iron stove." in Dutch

Het scheen het kleine meisje werkelijk toe, alsof zij bij een grote, ijzeren kachel zat.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “It shone towards the little girl, as if she was sitting at a large iron stove.” is Het scheen het kleine meisje werkelijk toe, alsof zij bij een grote, ijzeren kachel zat.. The Dutch, Het scheen het kleine meisje werkelijk toe, alsof zij bij een grote, ijzeren kachel zat., can be broken down into 15 parts:"it" (het), "shone" (scheen), "the (neutral)" (het), "small (long form)" (kleine), "girl" (meisje), "really" (werkelijk), "towards" (toe), "as if" (alsof), "she" (zij), "at" (bij), "a; an" (een), "large; big (long form)" (grote), "iron (adjective)" (ijzeren), "stove" (kachel) and "sat" (zat).

Examples of "It shone towards the little girl, as if she was sitting at a large iron stove." in use

There is 1 example of the Dutch word for "It shone towards the little girl, as if she was sitting at a large iron stove." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses