Understand spoken Dutch

"A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers." in Dutch

Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers.” is Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen.. The Dutch, Één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen, dit tegen den muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen., can be broken down into 29 parts:"one (1)" (één), "single" (enkel), "match (diminutive)" (lucifertje), "should; would (singular)" (zou), "her" (haar), "indeed; rather" (wel), "good" (goed), "to do" (doen), "when; if" (als), "she" (zij), "there" (er), "but" (maar), "one (1)" (één), "take out (part 1)" (uit), "a; an" (een), "small box" (doosje), "dared" (durfde), "take out (part 2)" (nemen), "this" (dit), "against" (tegen), "the (old form)" (den), "wall" (muur), "strike against" (afstrijken), "and" (en), "himself; herself; itself" (zich), "the" (de), "fingers" (vingers), "to that" (daaraan) and "to warm" (warmen).

Examples of "A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers." in use

There is 1 example of the Dutch word for "A single match would do her good, if she would dare to take one from a box, strike it against the wall to warm her fingers." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses