Understand spoken Dutch

Dialogues Dutch lesson

Recording English Dutch Status
Who works here? (Dialogue)

Wie werkt hier? (dialoog)

Learn
Where does John work? (dialogue)

Waar werkt Jan? (dialoog)

Learn
What does John do here? (dialogue)

Wat doet Jan hier? (dialoog)

Learn
It is cold here. Is the door open?

Het is hier koud. Staat de deur open?

Learn
Is there warm water? No, only cold water.

Is er warm water? Nee, alleen koud water.

Learn
Where does John work? John works in the furniture factory.

Waar werkt Jan? Jan werkt in de meubelfabriek.

Learn
Does your house have a basement? No, but we do have a large attic.

Heeft jouw huis een kelder? Nee, maar we hebben wel een grote zolder.

Learn
Word of the Day. (Dialogue)

Woord van de Dag. (Dialoog)

Learn
Keep your decency and bow to the old duck...

Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend...

Learn
All that time (song)

Al die tijd (lied)

Learn
Chorus (The Village)

Koor (Het Dorp)

Learn
Final Chorus

Laatste koor

Learn
If you will be hard on yourself (Zig Ziglar)

Als je hard voor jezelf bent (Zig Ziglar)

Learn
“No I don’t have them all yet; the biggest egg is still there; how long will it take before it hatches? Now it is almost starting to bore me!” and she sat down on it again.

“Nee ik heb ze nog niet allemaal; het grootste ei ligt daar nog; hoe lang zal het nog wel duren, eer dat uitkomt? Nu begint het mij haast te vervelen!” en zij ging er weer op zitten.

Learn
“It stretches far beyond the other side of the trees, until the pastor’s garden; but I have never been there. You are all together, right?” she continued and stood up.

“Die strekt zich nog ver aan de andere kant van het geboomte uit, tot aan de tuin van de pastoor; maar daar ben ik nog nooit geweest. Je bent toch allemaal wel bij elkaar?” vervolgde zij en stond op.

Learn
Verse 1 (The Village)

Vers 1 (Het Dorp)

Learn
“It does not want to open; but look at the others: aren’t those the sweetest ducks that you have ever seen in your life? They all look exactly like their father; but that rascal doesn’t even come to visit me.”

“Het wil maar niet opengaan; maar kijk eens naar de anderen: zijn dat niet de liefste eendjes, die je ooit van je leven gezien hebt? Zij lijken allemaal precies op hun vader; maar die ondeugd komt mij niet eens bezoeken.”

Learn
Homeschooling in the Netherlands and the United States (Dialogue)

Thuisonderwijs in Nederland en de Verenigde Staten (Dialoog)

Learn
Look, that’s how it is in the world now! (paragraph)

Kijk, zo is het nu in de wereld! (paragraaf)

Learn
“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)

«Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf)

Learn