Understand spoken Dutch

"“You are terribly ugly!” the wild ducks said; “But we don’t care as long you don’t marry someone within our family!”" in Dutch

“Je bent verschrikkelijk lelijk!” zeiden de wilde eenden; “maar dat kan ons niet schelen, als je maar niet met iemand van onze familie trouwt!”

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for ““You are terribly ugly!” the wild ducks said; “But we don’t care as long you don’t marry someone within our family!”” is “Je bent verschrikkelijk lelijk!” zeiden de wilde eenden; “maar dat kan ons niet schelen, als je maar niet met iemand van onze familie trouwt!”. The Dutch, “Je bent verschrikkelijk lelijk!” zeiden de wilde eenden; “maar dat kan ons niet schelen, als je maar niet met iemand van onze familie trouwt!”, can be broken down into 24 parts:"you (singular)" (je), "are (2nd person singular)" (bent), "terrible" (verschrikkelijk), "ugly" (lelijk), "said (plural)" (zeiden), "the" (de), "wild" (wilde), "ducks" (eenden), "but" (maar), "that" (dat), "can (singular)" (kan), "us" (ons), "not" (niet), "to care" (schelen), "as" (als), "you (singular)" (je), "but" (maar), "not" (niet), "with (accompanying)" (met), "someone" (iemand), "from" (van), "our (long form)" (onze), "family" (familie) and "marry" (trouwt).

Examples of "“You are terribly ugly!” the wild ducks said; “But we don’t care as long you don’t marry someone within our family!”" in use

There is 1 example of the Dutch word for "“You are terribly ugly!” the wild ducks said; “But we don’t care as long you don’t marry someone within our family!”" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements