Understand spoken Dutch

"“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)" in Dutch

«Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf)

Unstarted

Literal Breakdown

Transcript

«Grootmoeder!» riep de kleine uit. «Och, neem mij mee! Ik weet, dat ge weer verdwijnt, als het lucifertje uitgaat; ge verdwijnt evenals de warme kachel, evenals het heerlijke ganzengebraad en de groote, prachtige Kerstboom!» En zij streek al de lucifers uit het doosje af, want zij wilde haar grootmoeder zoo graag bij zich houden.—En de lucifers schitterden met zulk een glans, dat het helderder werd dan midden op den dag; haar grootmoeder was vroeger nooit zoo mooi, zoo groot geweest; zij nam het kleine meisje op haar arm, en beiden vlogen in glans en vreugde hoog boven de aarde, oneindig hoog; en daar boven was noch koude, noch honger, noch angst, zij waren bij God!

Summary

The Dutch translation for ““Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)” is «Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf). The Dutch, «Grootmoeder!» riep de kleine uit. (paragraaf), can be broken down into 9 parts:"“Grandmother!” shouted the little one." («Grootmoeder!» riep de kleine uit.), "Oh, take me with you!" (Och, neem mij mee!), "I know you will go away again when the match burns out." (Ik weet dat je weer verdwijnt als het lucifertje uitgaat.), "you will vanish like the warm stove, like the delicious roast goose, and the large, glorious Christmas tree." (je verdwijnt evenals de warme kachel, evenals het heerlijke ganzengebraad en de grote, prachtige Kerstboom.), "And she lit all the matches in the box, for she wished to keep her grandmother with her." (En zij streek al de lucifers uit het doosje af, want zij wilde haar grootmoeder zo graag bij zich houden.), "And the matches were glowing so bright, brighter than at noon-day." (En de lucifers schitterden met zulk een glans, dat het helderder werd dan midden op de dag.), "her grandmother had never before been so beautiful, so big" (haar grootmoeder was vroeger nooit zo mooi, zo groot geweest), "She took the little girl in her arms, and they both flew upwards, towards the brightness and joy far above the earth, endlessly high." (zij nam het kleine meisje op haar arm, en beiden vlogen in glans en vreugde hoog boven de aarde, oneindig hoog.) and "and up there, there was no cold, nor hunger, nor fear, they would be with God!" (en daar boven was noch koude, noch honger, noch angst, zij waren bij God!).

Examples of "“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "“Grandmother!” shouted the little one. (paragraph)" being used:

Practice Lesson

Acknowledgements