Understand spoken Dutch

"First later on the day it became quiet; but the poor duckling did not dare to get up yet; it waited several hours more, before it turned around, and then it rushed out of the swamp as fast as it could." in Dutch

Eerst laat op de dag werd het stil; maar het arme eendje durfde nog niet opstaan; het wachtte nog verscheidene uren, voordat het omkeek, en toen snelde het uit het moeras weg, zo vlug als het maar kon.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “First later on the day it became quiet; but the poor duckling did not dare to get up yet; it waited several hours more, before it turned around, and then it rushed out of the swamp as fast as it could.” is Eerst laat op de dag werd het stil; maar het arme eendje durfde nog niet opstaan; het wachtte nog verscheidene uren, voordat het omkeek, en toen snelde het uit het moeras weg, zo vlug als het maar kon.. The Dutch, Eerst laat op de dag werd het stil; maar het arme eendje durfde nog niet opstaan; het wachtte nog verscheidene uren, voordat het omkeek, en toen snelde het uit het moeras weg, zo vlug als het maar kon., can be broken down into 38 parts:"first" (eerst), "late" (laat), "on" (op), "the" (de), "day" (dag), "was; became" (werd), "it" (het), "quiet" (stil), "but" (maar), "the (neutral)" (het), "poor (long form)" (arme), "duckling" (eendje), "dared" (durfde), "still; yet" (nog), "not" (niet), "to get up" (opstaan), "it" (het), "waited" (wachtte), "still; yet" (nog), "several" (verscheidene), "hours" (uren), "before; in advance of the time when" (voordat), "it" (het), "turned around" (omkeek), "and" (en), "then; when" (toen), "rushed" (snelde), "it" (het), "out" (uit), "the (neutral)" (het), "swamp; marsh" (moeras), "gone" (weg), "so" (zo), "quick" (vlug), "as" (als), "it" (het), "but" (maar) and "could (singular)" (kon).

Examples of "First later on the day it became quiet; but the poor duckling did not dare to get up yet; it waited several hours more, before it turned around, and then it rushed out of the swamp as fast as it could." in use

There is 1 example of the Dutch word for "First later on the day it became quiet; but the poor duckling did not dare to get up yet; it waited several hours more, before it turned around, and then it rushed out of the swamp as fast as it could." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements