Understand spoken Dutch

"But the poor duckling that had hatched last and looked so ugly was bitten, bumped and fooled by both the ducks and the chickens." in Dutch

Maar het arme eendje, dat het laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uitzag, werd gebeten, gestoten en voor de gek gehouden, en dat zowel door de eenden als door de kippen.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “But the poor duckling that had hatched last and looked so ugly was bitten, bumped and fooled by both the ducks and the chickens.” is Maar het arme eendje, dat het laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uitzag, werd gebeten, gestoten en voor de gek gehouden, en dat zowel door de eenden als door de kippen.. The Dutch, Maar het arme eendje, dat het laatst uit het ei gekomen was en er zo lelijk uitzag, werd gebeten, gestoten en voor de gek gehouden, en dat zowel door de eenden als door de kippen., can be broken down into 35 parts:"but" (maar), "the (neutral)" (het), "poor (long form)" (arme), "duckling" (eendje), "that" (dat), "the (neutral)" (het), "latest" (laatst), "out" (uit), "the (neutral)" (het), "egg" (ei), "came" (gekomen), "was" (was), "and" (en), "there" (er), "so" (zo), "ugly" (lelijk), "looked" (uitzag), "was; became" (werd), "was bitten" (gebeten), "bumped" (gestoten), "and" (en), "for" (voor), "the" (de), "fool" (gek), "held" (gehouden), "and" (en), "that" (dat), "as well as" (zowel), "by; through" (door), "the" (de), "ducks" (eenden), "as" (als), "by; through" (door), "the" (de) and "chickens" (kippen).

Examples of "But the poor duckling that had hatched last and looked so ugly was bitten, bumped and fooled by both the ducks and the chickens." in use

There is 1 example of the Dutch word for "But the poor duckling that had hatched last and looked so ugly was bitten, bumped and fooled by both the ducks and the chickens." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements