Understand spoken Dutch

"will (singular)" Practice Dutch lesson

Recording English Sort descending Dutch Status
and will be verified during an interview that may be preceded by a written test

en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef

But if you insist upon being easy on yourself, life is going to be very hard on you.

Maar als je erop staat om het jezelf gemakkelijk te maken, zal het leven heel moeilijk voor je zijn.

But the newspaper stressed that it will not be sufficient to meet the stated climate goals.

Maar de krant benadrukt dat het niet zal volstaan om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen.

Don’t worry, I’ll translate that for you.

Maak je geen zorgen, ik zal dat voor je vertalen.

Have a drink, and you’ll feel better.

Drink iets en je zal je beter voelen.

He will always have that scar.

Dat litteken zal hij altijd houden.

How will I live with this pain?

Hoe zal ik met deze pijn kunnen leven?

I don’t know if this will be enough.

Ik weet niet of dit genoeg zal zijn.

I promise that I won’t tell anyone.

Ik zal het heus niet doorvertellen.

I will

ik zal

I will do my best.

Ik zal mijn best doen.

I will fly towards them, towards those royal birds!

Ik zal naar hen toe vliegen, naar die koninklijke vogels!

I will have the last word. I will have the last word.

Ik zal het laatste woord hebben.

I will have to report this.

Ik zal dit moeten melden.

I won’t tell anyone.

Ik zal het niemand vertellen.

I won’t work for Tom.

Ik zal niet voor Tom werken.

If I have to show a lot of guts in the tests, it will be difficult.

Als ik bij de proeven veel lef moet tonen, zal dat moeilijk worden.

If you will be hard on yourself, life will be easy on you.

Als je hard voor jezelf bent, zal het leven gemakkelijk voor je zijn.

it will be especially beneficial to get out again

het zal vooral deugd doen om weer buiten te komen

It won’t be easy for you.

Het zal niet gemakkelijk zijn voor jou.