Understand spoken Dutch

"“Well there, how are you?” an old duck asked, who came to visit her." in Dutch

“Wel zo, hoe gaat het?” vroeg een oude eend, die haar eens een bezoek kwam brengen.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for ““Well there, how are you?” an old duck asked, who came to visit her.” is “Wel zo, hoe gaat het?” vroeg een oude eend, die haar eens een bezoek kwam brengen.. The Dutch, “Wel zo, hoe gaat het?” vroeg een oude eend, die haar eens een bezoek kwam brengen., can be broken down into 16 parts:"indeed; rather" (wel), "so" (zo), "how" (hoe), "goes (2nd or 3rd person singular)" (gaat), "it" (het), "asked" (vroeg), "a; an" (een), "old (long form)" (oude), "duck" (eend), "who (conjunction)" (die), "her" (haar), "sometime; once" (eens), "a; an" (een), "visit (noun)" (bezoek), "came (past tense; singular)" (kwam) and "to bring" (brengen).

Examples of "“Well there, how are you?” an old duck asked, who came to visit her." in use

There is 1 example of the Dutch word for "“Well there, how are you?” an old duck asked, who came to visit her." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements