Understand spoken Dutch

"The woman clapped her hands together, which made him fly first into the butter churn, and then into the meal-tub" in Dutch

De vrouw sloeg de handen in elkaar, waarop het eerst in het botervat en toen in de meelton vloog

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The woman clapped her hands together, which made him fly first into the butter churn, and then into the meal-tub” is De vrouw sloeg de handen in elkaar, waarop het eerst in het botervat en toen in de meelton vloog. The Dutch, De vrouw sloeg de handen in elkaar, waarop het eerst in het botervat en toen in de meelton vloog, can be broken down into 19 parts:"the" (de), "woman" (vrouw), "struck" (sloeg), "the" (de), "hands" (handen), "in" (in), "each other" (elkaar), "upon which" (waarop), "it" (het), "first" (eerst), "in" (in), "the (neutral)" (het), "butter churn" (botervat), "and" (en), "then; when" (toen), "in" (in), "the" (de), "meal-tub" (meelton) and "flew" (vloog).

Examples of "The woman clapped her hands together, which made him fly first into the butter churn, and then into the meal-tub" in use

There is 1 example of the Dutch word for "The woman clapped her hands together, which made him fly first into the butter churn, and then into the meal-tub" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements