Understand spoken Dutch

"“The other ducklings look very sweet,“ said the old duck; “make yourself at home, and if you find an eel head, you can bring it to me.“" in Dutch

“De andere eendjes zien er allerliefst uit,” zei de oude eend; “doe maar, alsof je thuis waart, en als je een palingkop vindt, dan kun je die wel aan mij brengen.”

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for ““The other ducklings look very sweet,“ said the old duck; “make yourself at home, and if you find an eel head, you can bring it to me.“” is “De andere eendjes zien er allerliefst uit,” zei de oude eend; “doe maar, alsof je thuis waart, en als je een palingkop vindt, dan kun je die wel aan mij brengen.”. The Dutch, “De andere eendjes zien er allerliefst uit,” zei de oude eend; “doe maar, alsof je thuis waart, en als je een palingkop vindt, dan kun je die wel aan mij brengen.”, can be broken down into 31 parts:"the" (de), "other (long form)" (andere), "ducklings" (eendjes), "to see" (zien), "there" (er), "sweetest" (allerliefst), "out" (uit), "said" (zei), "the" (de), "old (long form)" (oude), "duck" (eend), "do" (doe), "but" (maar), "as if" (alsof), "you (singular)" (je), "home; at home" (thuis), "roam around" (waart), "and" (en), "when; if" (als), "you (singular)" (je), "a; an" (een), "eel head" (palingkop), "find; finds (2nd and 3rd person singular)" (vindt), "then" (dan), "can (2nd person singular; question form)" (kun), "you (singular)" (je), "that" (die), "indeed; rather" (wel), "to (direction)" (aan), "me (emphatic)" (mij) and "to bring" (brengen).

Examples of "“The other ducklings look very sweet,“ said the old duck; “make yourself at home, and if you find an eel head, you can bring it to me.“" in use

There is 1 example of the Dutch word for "“The other ducklings look very sweet,“ said the old duck; “make yourself at home, and if you find an eel head, you can bring it to me.“" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements