Understand spoken Dutch

"The ducks bit it, and the chickens pinched it, and the girl who fed the beasts kicked it." in Dutch

De eenden beten het, en de kippen pikten het, en de meid, die de beesten eten moest geven, schopte het.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The ducks bit it, and the chickens pinched it, and the girl who fed the beasts kicked it.” is De eenden beten het, en de kippen pikten het, en de meid, die de beesten eten moest geven, schopte het.. The Dutch, De eenden beten het, en de kippen pikten het, en de meid, die de beesten eten moest geven, schopte het., can be broken down into 20 parts:"the" (de), "ducks" (eenden), "bit" (beten), "it" (het), "and" (en), "the" (de), "chickens" (kippen), "pinched" (pikten), "it" (het), "and" (en), "the" (de), "girl" (meid), "who (conjunction)" (die), "the" (de), "beasts" (beesten), "food" (eten), "had to (singular)" (moest), "to give" (geven), "kicked" (schopte) and "it" (het).

Examples of "The ducks bit it, and the chickens pinched it, and the girl who fed the beasts kicked it." in use

There is 1 example of the Dutch word for "The ducks bit it, and the chickens pinched it, and the girl who fed the beasts kicked it." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements