Understand spoken Dutch

"“Let me see the egg that won't open!” said the old duck." in Dutch

“Laat mij het ei, dat niet wil opengaan, eens zien!” zei de oude eend.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for ““Let me see the egg that won't open!” said the old duck.” is “Laat mij het ei, dat niet wil opengaan, eens zien!” zei de oude eend.. The Dutch, “Laat mij het ei, dat niet wil opengaan, eens zien!” zei de oude eend., can be broken down into 14 parts:"let" (laat), "me (emphatic)" (mij), "the (neutral)" (het), "egg" (ei), "that" (dat), "not" (niet), "wants (3rd person singular)" (wil), "to open" (opengaan), "sometime; once" (eens), "to see" (zien), "said" (zei), "the" (de), "old (long form)" (oude) and "duck" (eend).

Examples of "“Let me see the egg that won't open!” said the old duck." in use

There is 1 example of the Dutch word for "“Let me see the egg that won't open!” said the old duck." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements