Understand spoken Dutch

"Keep your decency and bow to the old duck that you see there." in Dutch

Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Keep your decency and bow to the old duck that you see there.” is Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet.. The Dutch, Houdt je fatsoen en maak een buiging voor de oude eend, die je daar ziet., can be broken down into 15 parts:"holds (3rd person singular)" (houdt), "your (informal; short form)" (je), "decency" (fatsoen), "and" (en), "make" (maak), "a; an" (een), "bow" (buiging), "in front of" (voor), "the" (de), "old (long form)" (oude), "duck" (eend), "who (conjunction)" (die), "you (singular)" (je), "there (place)" (daar) and "see (2nd person singular)" (ziet).

Examples of "Keep your decency and bow to the old duck that you see there." in use

There is 1 example of the Dutch word for "Keep your decency and bow to the old duck that you see there." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses