Understand spoken Dutch

"It turned its head to put it under his wings; but at the same moment there was a terribly big dog close to the duckling." in Dutch

Het draaide zijn kop om, om hem onder de vleugels te steken; maar op hetzelfde ogenblik stond er een vreselijk grote hond dicht bij het eendje.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “It turned its head to put it under his wings; but at the same moment there was a terribly big dog close to the duckling.” is Het draaide zijn kop om, om hem onder de vleugels te steken; maar op hetzelfde ogenblik stond er een vreselijk grote hond dicht bij het eendje.. The Dutch, Het draaide zijn kop om, om hem onder de vleugels te steken; maar op hetzelfde ogenblik stond er een vreselijk grote hond dicht bij het eendje., can be broken down into 26 parts:"it" (het), "turned" (draaide), "his" (zijn), "head (animal)" (kop), "around" (om), "in order to" (om), "him" (hem), "under; among" (onder), "the" (de), "wings" (vleugels), "to" (te), "to put" (steken), "but" (maar), "on" (op), "the same" (hetzelfde), "moment" (ogenblik), "stood" (stond), "there" (er), "a; an" (een), "horrible" (vreselijk), "large; big (long form)" (grote), "dog" (hond), "close" (dicht), "at" (bij), "the (neutral)" (het) and "duckling" (eendje).

Examples of "It turned its head to put it under his wings; but at the same moment there was a terribly big dog close to the duckling." in use

There is 1 example of the Dutch word for "It turned its head to put it under his wings; but at the same moment there was a terribly big dog close to the duckling." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements