Understand spoken Dutch

"In the middle of this there was a duck in her nest, who had to hatch her young; but it almost bored her, it took so long, before the ducklings hatched." in Dutch

Te midden hiervan zat in haar nest een eend, die haar jongen moest uitbroeden; maar het begon haar bijna te vervelen, zo lang duurde het, eer de jongen uitkwamen.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “In the middle of this there was a duck in her nest, who had to hatch her young; but it almost bored her, it took so long, before the ducklings hatched.” is Te midden hiervan zat in haar nest een eend, die haar jongen moest uitbroeden; maar het begon haar bijna te vervelen, zo lang duurde het, eer de jongen uitkwamen.. The Dutch, Te midden hiervan zat in haar nest een eend, die haar jongen moest uitbroeden; maar het begon haar bijna te vervelen, zo lang duurde het, eer de jongen uitkwamen., can be broken down into 29 parts:"to" (te), "middle" (midden), "of this" (hiervan), "sat" (zat), "in" (in), "her" (haar), "nest" (nest), "a; an" (een), "duck" (eend), "who (conjunction)" (die), "her" (haar), "young ones" (jongen), "had to (singular)" (moest), "to hatch" (uitbroeden), "but" (maar), "it" (het), "began" (begon), "her" (haar), "almost" (bijna), "to" (te), "to bore" (vervelen), "so" (zo), "long" (lang), "lasted" (duurde), "it" (het), "before" (eer), "the" (de), "young ones" (jongen) and "to hatch" (uitkwamen).

Examples of "In the middle of this there was a duck in her nest, who had to hatch her young; but it almost bored her, it took so long, before the ducklings hatched." in use

There is 1 example of the Dutch word for "In the middle of this there was a duck in her nest, who had to hatch her young; but it almost bored her, it took so long, before the ducklings hatched." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements