Understand spoken Dutch

"“I have also been fooled like that and it caused me a lot of work with my young ones, because they were afraid of the water.”" in Dutch

“Ik ben ook eens zo beetgenomen en had toen heel wat werk met mijn jongen, want zij waren bang voor het water!”

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for ““I have also been fooled like that and it caused me a lot of work with my young ones, because they were afraid of the water.”” is “Ik ben ook eens zo beetgenomen en had toen heel wat werk met mijn jongen, want zij waren bang voor het water!”. The Dutch, “Ik ben ook eens zo beetgenomen en had toen heel wat werk met mijn jongen, want zij waren bang voor het water!”, can be broken down into 22 parts:"I" (ik), "am" (ben), "also; as well" (ook), "sometime; once" (eens), "so" (zo), "fooled" (beetgenomen), "and" (en), "had (singular)" (had), "then; when" (toen), "very; really" (heel), "some" (wat), "work" (werk), "with (accompanying)" (met), "my" (mijn), "young ones" (jongen), "because" (want), "they" (zij), "were" (waren), "scared" (bang), "for" (voor), "the (neutral)" (het) and "water" (water).

Examples of "“I have also been fooled like that and it caused me a lot of work with my young ones, because they were afraid of the water.”" in use

There is 1 example of the Dutch word for "“I have also been fooled like that and it caused me a lot of work with my young ones, because they were afraid of the water.”" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements