Understand spoken Dutch

"How could he ever think to wish to be this pretty himself?" in Dutch

Hoe zou het hem ook in de gedachten komen, te wensen, zelf zo mooi te zijn?

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “How could he ever think to wish to be this pretty himself?” is Hoe zou het hem ook in de gedachten komen, te wensen, zelf zo mooi te zijn?. The Dutch, Hoe zou het hem ook in de gedachten komen, te wensen, zelf zo mooi te zijn?, can be broken down into 15 parts:"how" (hoe), "should; would (singular)" (zou), "it" (het), "him" (hem), "also; as well" (ook), "in" (in), "the" (de), "thoughts" (gedachten), "to come" (komen), "to" (te), "wishes" (wensen), "self" (zelf), "so" (zo), "beautiful" (mooi) and "to be (long form)" (te zijn).

Examples of "How could he ever think to wish to be this pretty himself?" in use

There is 1 example of the Dutch word for "How could he ever think to wish to be this pretty himself?" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements