Understand spoken Dutch

"He whirled himself in the water like a wheel, stretched out his neck towards the swans, and uttered such a loud and strange scream that it frightened himself." in Dutch

Het draaide zich als een tol in het water rond, strekte zijn kop hoog in de lucht naar de zwanen uit en gaf zulk een luide en zonderlinge schreeuw, dat het er zelf van schrikte

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “He whirled himself in the water like a wheel, stretched out his neck towards the swans, and uttered such a loud and strange scream that it frightened himself.” is Het draaide zich als een tol in het water rond, strekte zijn kop hoog in de lucht naar de zwanen uit en gaf zulk een luide en zonderlinge schreeuw, dat het er zelf van schrikte. The Dutch, Het draaide zich als een tol in het water rond, strekte zijn kop hoog in de lucht naar de zwanen uit en gaf zulk een luide en zonderlinge schreeuw, dat het er zelf van schrikte, can be broken down into 35 parts:"it" (het), "turned" (draaide), "himself; herself; itself" (zich), "as" (als), "a; an" (een), "whirligig" (tol), "in" (in), "the (neutral)" (het), "water" (water), "around" (rond), "stretched" (strekte), "his" (zijn), "head (animal)" (kop), "high" (hoog), "in" (in), "the" (de), "air" (lucht), "to; for" (naar), "the" (de), "swans" (zwanen), "out" (uit), "and" (en), "gave" (gaf), "such" (zulk), "a; an" (een), "loud (long form)" (luide), "and" (en), "eccentric" (zonderlinge), "scream (noun)" (schreeuw), "that" (dat), "it" (het), "there" (er), "self" (zelf), "from" (van) and "scared" (schrikte).

Examples of "He whirled himself in the water like a wheel, stretched out his neck towards the swans, and uttered such a loud and strange scream that it frightened himself." in use

There is 1 example of the Dutch word for "He whirled himself in the water like a wheel, stretched out his neck towards the swans, and uttered such a loud and strange scream that it frightened himself." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements