Understand spoken Dutch

"He thought about how he had been persecuted and despised, and now he heard them all say he was the most beautiful of all the birds." in Dutch

Het dacht aan, hoe het vervolgd en bespot was, en hoorde nu allen zeggen, dat het de mooiste van al die mooie vogels was.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “He thought about how he had been persecuted and despised, and now he heard them all say he was the most beautiful of all the birds.” is Het dacht aan, hoe het vervolgd en bespot was, en hoorde nu allen zeggen, dat het de mooiste van al die mooie vogels was.. The Dutch, Het dacht aan, hoe het vervolgd en bespot was, en hoorde nu allen zeggen, dat het de mooiste van al die mooie vogels was., can be broken down into 24 parts:"it" (het), "thought" (dacht), "of" (aan), "how" (hoe), "it" (het), "persecuted" (vervolgd), "and" (en), "mocked" (bespot), "was" (was), "and" (en), "heard (singular)" (hoorde), "now" (nu), "everybody" (allen), "to say" (zeggen), "that" (dat), "it" (het), "the" (de), "most beautiful (superlative)" (mooiste), "of" (van), "all" (al), "those" (die), "beautiful (long form)" (mooie), "birds" (vogels) and "was" (was).

Examples of "He thought about how he had been persecuted and despised, and now he heard them all say he was the most beautiful of all the birds." in use

There is 1 example of the Dutch word for "He thought about how he had been persecuted and despised, and now he heard them all say he was the most beautiful of all the birds." being used:

Practice Lesson

Part of Speech Courses

Acknowledgements