Understand spoken Dutch

"Even the elder tree bent down its bows into the water, and the sun shone warm and lovely!" in Dutch

Zelfs de vlierboom boog zich met zijn takken tot hem in het water neer, en de zon scheen warm en liefelijk!

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Even the elder tree bent down its bows into the water, and the sun shone warm and lovely!” is Zelfs de vlierboom boog zich met zijn takken tot hem in het water neer, en de zon scheen warm en liefelijk!. The Dutch, Zelfs de vlierboom boog zich met zijn takken tot hem in het water neer, en de zon scheen warm en liefelijk!, can be broken down into 21 parts:"even" (zelfs), "the" (de), "elder tree" (vlierboom), "bent (singular)" (boog), "himself; herself; itself" (zich), "with (accompanying)" (met), "its" (zijn), "branches" (takken), "until; to" (tot), "him" (hem), "in" (in), "the (neutral)" (het), "water" (water), "put down (part 2)" (neer), "and" (en), "the" (de), "sun" (zon), "shone" (scheen), "warm" (warm), "and" (en) and "lovely" (liefelijk).

Examples of "Even the elder tree bent down its bows into the water, and the sun shone warm and lovely!" in use

There is 1 example of the Dutch word for "Even the elder tree bent down its bows into the water, and the sun shone warm and lovely!" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements