Understand spoken Dutch

"By the morning the wild ducks flew up and looked at their new companion." in Dutch

Tegen de morgen vlogen de wilde eenden op en bekeken haar nieuwe kameraad eens.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “By the morning the wild ducks flew up and looked at their new companion.” is Tegen de morgen vlogen de wilde eenden op en bekeken haar nieuwe kameraad eens.. The Dutch, Tegen de morgen vlogen de wilde eenden op en bekeken haar nieuwe kameraad eens., can be broken down into 14 parts:"against" (tegen), "the" (de), "morning (alternative form)" (morgen), "flew (plural)" (vlogen), "the" (de), "wild" (wilde), "ducks" (eenden), "lifted up (part 2)" (op), "and" (en), "looked" (bekeken), "her" (haar), "new (long form)" (nieuwe), "companion" (kameraad) and "sometime; once" (eens).

Examples of "By the morning the wild ducks flew up and looked at their new companion." in use

There is 1 example of the Dutch word for "By the morning the wild ducks flew up and looked at their new companion." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements