Understand spoken Dutch

"But in the corner (paragraph)" in Dutch

Maar in den hoek (paragraaf)

Unstarted

Literal Breakdown

Transcript

Maar in den hoek, tegen den muur aangeleund, zat in den kouden morgenstond het arme meisje met roode wangen en met een glimlach om de lippen,—doodgevroren op den laatsten avond van het oude jaar. De nieuwjaarszon ging over het kleine lijkje op. Verstijfd zat het kind daar met de lucifers, waarvan een doosje geheel opgebrand was. «Zij heeft zich willen warmen!» zei men. Niemand had er eenig vermoeden van, wat al schoons zij gezien had, in welk een glans zij met haar grootmoeder het nieuwe jaar ingetreden was.

Summary

The Dutch translation for “But in the corner (paragraph)” is Maar in den hoek (paragraaf). The Dutch, Maar in den hoek (paragraaf), can be broken down into 6 parts:"But in the corner, sat in the dawn of the morning whilst leaning against the wall; the poor little girl, with pale cheeks and smiling mouth" (Maar in den hoek, tegen den muur aangeleund, zat in de koude morgenstond het arme meisje met rode wangen en met een glimlach om de lippen), "frozen to death on the last evening of the year." (doodgevroren op de laatste avond van het oude jaar.), "The New Year's sun rose and shone upon a little corpse." (De nieuwjaarszon ging over het kleine lijkje op.), "The child sat in the stiffness of death whilst holding the matches, of which one box was burnt." (Verstijfd zat het kind daar met de lucifers, waarvan een doosje geheel opgebrand was.), "“She tried to warm herself,” said some." («Zij heeft zich willen warmen!» zei men.) and "No one could imagine the beautiful things she had seen, nor into what glory she had entered with her grandmother, on New Year’s Day." (Niemand had er enig vermoeden van, wat al schoons zij gezien had, in welk een glans zij met haar grootmoeder het nieuwe jaar ingetreden was.).

Examples of "But in the corner (paragraph)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "But in the corner (paragraph)" being used:

Practice Lesson