Understand spoken Dutch

"And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:" in Dutch

En dat deden zij; maar de andere eenden in de rondte bekeken ze en zeiden tegen elkaar:

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:” is En dat deden zij; maar de andere eenden in de rondte bekeken ze en zeiden tegen elkaar:. The Dutch, En dat deden zij; maar de andere eenden in de rondte bekeken ze en zeiden tegen elkaar:, can be broken down into 17 parts:"and" (en), "that" (dat), "did (plural)" (deden), "they" (zij), "but" (maar), "the" (de), "other (long form)" (andere), "ducks" (eenden), "in" (in), "the" (de), "around (long form)" (rondte), "looked" (bekeken), "they (short form)" (ze), "and" (en), "said (plural)" (zeiden), "against" (tegen) and "each other" (elkaar).

Examples of "And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:" in use

There is 1 example of the Dutch word for "And that is what they did; but the other ducks around looked at them and said to each other:" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements