Understand spoken Dutch

"And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes." in Dutch

En nu haasten zich al de kleine eendjes, wat zij konden, en zij kwamen uit de eieren te voorschijn en keken naar alle kanten onder de groene bladeren; en de moeder liet ze kijken, zoveel als zij maar wilden; want groen is goed voor de ogen.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes.” is En nu haasten zich al de kleine eendjes, wat zij konden, en zij kwamen uit de eieren te voorschijn en keken naar alle kanten onder de groene bladeren; en de moeder liet ze kijken, zoveel als zij maar wilden; want groen is goed voor de ogen.. The Dutch, En nu haasten zich al de kleine eendjes, wat zij konden, en zij kwamen uit de eieren te voorschijn en keken naar alle kanten onder de groene bladeren; en de moeder liet ze kijken, zoveel als zij maar wilden; want groen is goed voor de ogen., can be broken down into 45 parts:"and" (en), "now" (nu), "to hurry" (haasten), "himself; herself; itself" (zich), "all" (al), "the" (de), "small (long form)" (kleine), "ducklings" (eendjes), "what" (wat), "they" (zij), "could (plural)" (konden), "and" (en), "they" (zij), "came" (kwamen), "out" (uit), "the" (de), "eggs" (eieren), "to emerge (long form)" (te voorschijn), "and" (en), "watched" (keken), "to; for" (naar), "all (long form)" (alle), "sides" (kanten), "under; among" (onder), "the" (de), "green (long form)" (groene), "leaves (noun)" (bladeren), "and" (en), "the" (de), "mother" (moeder), "let go (suffix; past simple; singular)" (liet), "they (short form)" (ze), "to look" (kijken), "as many; as much" (zoveel), "as" (als), "they" (zij), "but" (maar), "wanted (plural)" (wilden), "because" (want), "green" (groen), "is" (is), "good" (goed), "for" (voor), "the" (de) and "eyes" (ogen).

Examples of "And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes." in use

There is 1 example of the Dutch word for "And now all the little ducks hurried, as much as they could, and they emerged from the eggs and looked everywhere under the green leaves; and the mother let them look, as much as they wanted; because green is good for the eyes." being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements