Understand spoken Dutch

"And immediately an old duck flew to the poor beast and bit it in the neck" in Dutch

En terstond vloog er een oude eend naar het arme beest toe en beet het in de nek.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “And immediately an old duck flew to the poor beast and bit it in the neck” is En terstond vloog er een oude eend naar het arme beest toe en beet het in de nek.. The Dutch, En terstond vloog er een oude eend naar het arme beest toe en beet het in de nek., can be broken down into 18 parts:"and" (en), "immediately" (terstond), "flew" (vloog), "there" (er), "a; an" (een), "old (long form)" (oude), "duck" (eend), "to; for" (naar), "the (neutral)" (het), "poor (long form)" (arme), "beast" (beest), "towards" (toe), "and" (en), "bit" (beet), "it" (het), "in" (in), "the" (de) and "neck" (nek).

Examples of "And immediately an old duck flew to the poor beast and bit it in the neck" in use

There is 1 example of the Dutch word for "And immediately an old duck flew to the poor beast and bit it in the neck" being used:

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements