Understand spoken Dutch

"and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement" in Dutch

en zodra deze niet meer te zien waren, dook het onder tot op de grond en toen het weer boven kwam, was het als buiten zich zelf

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement” is en zodra deze niet meer te zien waren, dook het onder tot op de grond en toen het weer boven kwam, was het als buiten zich zelf. The Dutch, en zodra deze niet meer te zien waren, dook het onder tot op de grond en toen het weer boven kwam, was het als buiten zich zelf, can be broken down into 26 parts:"and" (en), "as soon as" (zodra), "this; these" (deze), "not" (niet), "more" (meer), "to" (te), "to see" (zien), "were" (waren), "dived (singular)" (dook), "it" (het), "under; among" (onder), "until; to" (tot), "on" (op), "the" (de), "ground" (grond), "and" (en), "then; when" (toen), "it" (het), "again" (weer), "above" (boven), "came (past tense; singular)" (kwam), "it" (het), "as" (als), "outside" (buiten), "himself; herself; itself" (zich) and "self" (zelf).

Examples of "and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement" in use

There is 1 example of the Dutch word for "and as soon as they were out of his sight, he dived under the water until the bottom, and when he rose again he was almost beside himself with excitement" being used:

Practice Lesson

Acknowledgements