Understand spoken Dutch

"A second one was struck against the wall (paragraph)" in Dutch

Een tweede werd tegen den muur afgestreken (paragraaf)

Unstarted

Literal Breakdown

Recording English Dutch Learn
A second one was struck against the wall; it gave light, and where it shone against the wall, it went as transparent as a veil, she could see into the room.

Een tweede werd tegen den muur afgestreken; het gaf licht, en waar het schijnsel op den muur viel, werd deze doorzichtig als een sluier; zij kon in de kamer zien.

On the table there was a white tablecloth; on it, stood splendid porcelain crockery, and a steaming roast goose, stuffed with apples and dried plums.

Over de tafel lag een wit tafellaken uitgespreid; daarop stond prachtig porseleinen vaatwerk, en heerlijk dampte de gebraden gans, die met appelen en gedroogde pruimen opgevuld was.

And what was more beautiful to see; the goose jumped off the plate, waddled across the floor, with a knife and fork in its breast, and came towards the little girl.

En wat nog prachtiger om te zien was; de gans sprong van den schotel naar beneden, waggelde over den vloer, met mes en vork in de borst, en kwam naar het arme meisje toe.

Then the match went out, and there remained nothing but the thick, damp, cold wall.

Daar ging het lucifertje uit, en nu bleef slechts de dikke, vochtige, koude muur over.

She lit another match.

Zij stak nog een lucifertje aan.

There she sat, under the beautiful Christmas tree; this one was larger and even more beautiful than the one which she had seen through the glass door at the rich merchant’s.

Daar zat zij nu onder de heerlijke Kerstboom; deze was nog groter en prachtiger dan die, welke zij door de glazen deur bij de rijke koopman gezien had.

Thousands of lights were burning upon the green branches and coloured pictures, like those she had seen in the show-windows, looking down upon her.

Duizenden lichten brandden er op de groene takken, en bonte prenten, zoals die, welke er voor de winkelramen te zien waren, zagen op haar neer.

The little one stretched both of her hands towards it: and then, the match went out.

De kleine strekte haar beide handjes er naar uit: daar ging het lucifertje uit.

The Christmas lights shone higher and higher: she now saw them like stars in the sky; one of them fell down and formed a bright streak of fire.

De Kerstlichtjes stegen al hoger en hoger: zij zag ze nu als sterren aan den hemel; één daarvan viel naar beneden en vormde een lange, vurige streek.

Transcript

Een tweede werd tegen den muur afgestreken; het gaf licht, en waar het schijnsel op den muur viel, werd deze doorzichtig als een sluier; zij kon in de kamer zien. Over de tafel lag een wit tafellaken uitgespreid; daarop stond prachtig porseleinen vaatwerk, en heerlijk dampte de gebraden gans, die met appelen en gedroogde pruimen opgevuld was. En wat nog prachtiger om te zien was; de gans sprong van den schotel naar beneden, waggelde over den vloer, met mes en vork in de borst, en kwam naar het arme meisje toe. Daar ging het lucifertje uit, en nu bleef slechts de dikke, vochtige, koude muur over. Zij stak nog een lucifertje aan. Daar zat zij nu onder de heerlijke Kerstboom; deze was nog groter en prachtiger dan die, welke zij door de glazen deur bij de rijke koopman gezien had. Duizenden lichten brandden er op de groene takken, en bonte prenten, zoals die, welke er voor de winkelramen te zien waren, zagen op haar neer. De kleine strekte haar beide handjes er naar uit: daar ging het lucifertje uit. De Kerstlichtjes stegen al hoger en hoger: zij zag ze nu als sterren aan den hemel; één daarvan viel naar beneden en vormde een lange, vurige streek.

Summary

The Dutch translation for “A second one was struck against the wall (paragraph)” is Een tweede werd tegen den muur afgestreken (paragraaf). The Dutch, Een tweede werd tegen den muur afgestreken (paragraaf), can be broken down into 9 parts:"A second one was struck against the wall; it gave light, and where it shone against the wall, it went as transparent as a veil, she could see into the room." (Een tweede werd tegen den muur afgestreken; het gaf licht, en waar het schijnsel op den muur viel, werd deze doorzichtig als een sluier; zij kon in de kamer zien.), "On the table there was a white tablecloth; on it, stood splendid porcelain crockery, and a steaming roast goose, stuffed with apples and dried plums." (Over de tafel lag een wit tafellaken uitgespreid; daarop stond prachtig porseleinen vaatwerk, en heerlijk dampte de gebraden gans, die met appelen en gedroogde pruimen opgevuld was.), "And what was more beautiful to see; the goose jumped off the plate, waddled across the floor, with a knife and fork in its breast, and came towards the little girl." (En wat nog prachtiger om te zien was; de gans sprong van den schotel naar beneden, waggelde over den vloer, met mes en vork in de borst, en kwam naar het arme meisje toe.), "Then the match went out, and there remained nothing but the thick, damp, cold wall." (Daar ging het lucifertje uit, en nu bleef slechts de dikke, vochtige, koude muur over.), "She lit another match." (Zij stak nog een lucifertje aan.), "There she sat, under the beautiful Christmas tree; this one was larger and even more beautiful than the one which she had seen through the glass door at the rich merchant’s." (Daar zat zij nu onder de heerlijke Kerstboom; deze was nog groter en prachtiger dan die, welke zij door de glazen deur bij de rijke koopman gezien had.), "Thousands of lights were burning upon the green branches and coloured pictures, like those she had seen in the show-windows, looking down upon her." (Duizenden lichten brandden er op de groene takken, en bonte prenten, zoals die, welke er voor de winkelramen te zien waren, zagen op haar neer.), "The little one stretched both of her hands towards it: and then, the match went out." (De kleine strekte haar beide handjes er naar uit: daar ging het lucifertje uit.) and "The Christmas lights shone higher and higher: she now saw them like stars in the sky; one of them fell down and formed a bright streak of fire." (De Kerstlichtjes stegen al hoger en hoger: zij zag ze nu als sterren aan den hemel; één daarvan viel naar beneden en vormde een lange, vurige streek.).

Examples of "A second one was struck against the wall (paragraph)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "A second one was struck against the wall (paragraph)" being used:

Practice Lesson

Acknowledgements