Understand spoken Dutch

"What is the function: it attracts your attention, it distracts you, it helps you to understand or to place the content better?" in Dutch

Wat is de functie: trekt het je aandacht, leidt het je af, helpt het jou om de inhoud beter te begrijpen of te plaatsen?

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “What is the function: it attracts your attention, it distracts you, it helps you to understand or to place the content better?” is Wat is de functie: trekt het je aandacht, leidt het je af, helpt het jou om de inhoud beter te begrijpen of te plaatsen?. The Dutch, Wat is de functie: trekt het je aandacht, leidt het je af, helpt het jou om de inhoud beter te begrijpen of te plaatsen?, can be broken down into 22 parts:"what" (wat), "is" (is), "the" (de), "job" (functie), "pulls (3rd person singular)" (trekt), "it" (het), "your (informal; short form)" (je), "attention" (aandacht), "leads (3rd person singular)" (leidt), "it" (het), "you (singular)" (je), "off" (af), "helps (3rd person singular)" (helpt), "it" (het), "you (indirect object)" (jou), "for" (om), "the" (de), "content" (inhoud), "better" (beter), "to understand (long form)" (te begrijpen), "or" (of) and "to place (long form)" (te plaatsen).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements