Understand spoken Dutch

"We have to leave now if we want to get home before dark." in Dutch

Wanneer we voor het donker thuis willen zijn, dan moeten we nu op pad gaan.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “We have to leave now if we want to get home before dark.” is Wanneer we voor het donker thuis willen zijn, dan moeten we nu op pad gaan.. The Dutch, Wanneer we voor het donker thuis willen zijn, dan moeten we nu op pad gaan., can be broken down into 15 parts:"when" (wanneer), "we" (we), "before (short form)" (voor), "it" (het), "dark" (donker), "home; at home" (thuis), "want (plural)" (willen), "to be" (zijn), "then" (dan), "must (infinitive)" (moeten), "we" (we), "now" (nu), "on" (op), "path" (pad) and "to go" (gaan).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements