Understand spoken Dutch

"We are currently looking for an enthusiastic, driven project manager to strengthen our Content & Online Solutions department in Mechelen" in Dutch

Momenteel kijken wij uit naar een enthousiaste, gedreven projectmanager om onze afdeling Content & Online Solutions in Mechelen te versterken

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “We are currently looking for an enthusiastic, driven project manager to strengthen our Content & Online Solutions department in Mechelen” is Momenteel kijken wij uit naar een enthousiaste, gedreven projectmanager om onze afdeling Content & Online Solutions in Mechelen te versterken. The Dutch, Momenteel kijken wij uit naar een enthousiaste, gedreven projectmanager om onze afdeling Content & Online Solutions in Mechelen te versterken, can be broken down into 16 parts:"currently" (momenteel), "to look" (kijken), "we (emphasis)" (wij), "out" (uit), "to; for" (naar), "a; an" (een), "enthusiastic" (enthousiaste), "driven" (gedreven), "project manager" (projectmanager), "in order to" (om), "our (long form)" (onze), "department" (afdeling), "Content & Online Solutions" (Content & Online Solutions), "in" (in), "Mechelen (city)" (Mechelen) and "to strengthen (long form)" (te versterken).

Practice Lesson