Understand spoken Dutch

"Verse 1 (The Village)" in Dutch

Vers 1 (Het Dorp)

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “Verse 1 (The Village)” is Vers 1 (Het Dorp). The Dutch, Vers 1 (Het Dorp), can be broken down into 12 parts:"at home I still have a postcard" (thuis heb ik nog een ansichtkaart), "on which a church, a cart with horse" (waarop een kerk, een kar met paard), "a butcher’s shop J. van der Ven" (een slagerij J. van der Ven), "a pub, a lady on a bike" (een kroeg, een juffrouw op de fiets), "it tells you most probably nothing" (het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets), "but it is where I was born" (maar het is waar ik geboren ben), "this village, I still know how it was" (dit dorp, ik weet nog hoe het was), "the farm children in the classroom" (de boerenkind’ren in de klas), "a cart that rattles on the cobblestones" (een kar die ratelt op de keien), "the town hall with a pump in front of it" (het raadhuis met een pomp ervoor), "a dirt road through the grain" (een zandweg tussen koren door) and "the cattle, the farms" (het vee, de boerderijen).

Examples of "Verse 1 (The Village)" in use

There is 1 example of the Dutch word for "Verse 1 (The Village)" being used:

Practice Lesson

Acknowledgements