Understand spoken Dutch

"The second most common disease, joint disease, keeps teachers 230,000 days at home." in Dutch

De tweede meest voorkomende kwaal, gewrichtsaandoeningen, hield de leerkrachten 230.000 dagen thuis.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The second most common disease, joint disease, keeps teachers 230,000 days at home.” is De tweede meest voorkomende kwaal, gewrichtsaandoeningen, hield de leerkrachten 230.000 dagen thuis.. The Dutch, De tweede meest voorkomende kwaal, gewrichtsaandoeningen, hield de leerkrachten 230.000 dagen thuis., can be broken down into 12 parts:"the" (de), "second (ordinal)" (tweede), "most" (meest), "common" (voorkomende), "disease; ailment" (kwaal), "joint diseases" (gewrichtsaandoeningen), "kept (singular)" (hield), "the" (de), "teachers; instructors" (leerkrachten), "two hundred thirty thousand (230,000)" (tweehonderddertigduizend), "days" (dagen) and "home; at home" (thuis).

Practice Lesson

Acknowledgements