Understand spoken Dutch

"The reason for the growing fraud lies with the rise of the so-called ‘phishing’ technique." in Dutch

De reden voor de toenemende fraude ligt bij de opmars van de zogeheten ‘phishing’ techniek.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The reason for the growing fraud lies with the rise of the so-called ‘phishing’ technique.” is De reden voor de toenemende fraude ligt bij de opmars van de zogeheten ‘phishing’ techniek.. The Dutch, De reden voor de toenemende fraude ligt bij de opmars van de zogeheten ‘phishing’ techniek., can be broken down into 15 parts:"the" (de), "reason" (reden), "for" (voor), "the" (de), "growing" (toenemende), "fraud" (fraude), "lies (3rd person singular)" (ligt), "with" (bij), "the" (de), "advance; march" (opmars), "of" (van), "the" (de), "so-called" (zogeheten), "phishing" (phishing) and "technique" (techniek).

Practice Lesson

Themed Courses

Part of Speech Courses

Acknowledgements