Understand spoken Dutch

"The operation of the shopping center is done by a large real estate company." in Dutch

De uitbating van het winkelcentrum wordt gedaan door een grote vastgoedmaatschappij.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The operation of the shopping center is done by a large real estate company.” is De uitbating van het winkelcentrum wordt gedaan door een grote vastgoedmaatschappij.. The Dutch, De uitbating van het winkelcentrum wordt gedaan door een grote vastgoedmaatschappij., can be broken down into 11 parts:"the" (de), "operation" (uitbating), "of" (van), "the (neutral)" (het), "shopping centre" (winkelcentrum), "is (passive)" (wordt), "done; finished" (gedaan), "by; through" (door), "a; an" (een), "large; big (long form)" (grote) and "real estate company" (vastgoedmaatschappij).

Practice Lesson

Acknowledgements