Understand spoken Dutch

"The extent to which a particular candidate meets that profile is an assessment criterion and will be verified during an interview that may be preceded by a written test." in Dutch

De mate waarin een bepaalde kandidaat beantwoordt aan dat profiel is een gunningscriterium en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “The extent to which a particular candidate meets that profile is an assessment criterion and will be verified during an interview that may be preceded by a written test.” is De mate waarin een bepaalde kandidaat beantwoordt aan dat profiel is een gunningscriterium en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef.. The Dutch, De mate waarin een bepaalde kandidaat beantwoordt aan dat profiel is een gunningscriterium en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef., can be broken down into 2 parts:"the extent to which a particular candidate meets that profile is an assessment criterion" (de mate waarin een bepaalde kandidaat beantwoordt aan dat profiel is een gunningscriterium) and "and will be verified during an interview that may be preceded by a written test" (en zal nagegaan worden tijdens een interview dat kan voorafgegaan worden door een schriftelijke proef).

Practice Lesson