Understand spoken Dutch

"She gave him a piercing look." in Dutch

Zij keek hem doordringend aan.

Unstarted

Literal Breakdown

Summary

The Dutch translation for “She gave him a piercing look.” is Zij keek hem doordringend aan.. The Dutch, Zij keek hem doordringend aan., can be broken down into 5 parts:"she" (zij), "looked" (keek), "him" (hem), "penetrating" (doordringend) and "at" (aan).

Practice Lesson